دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

آموزش مجازی

لیست پخش

3 ویدئوها

نحوه ورود مدرسان

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Jqe6X/vt/frame?t=1

 

نحوه ورود و استفاده دانشجو از سمالایو

https://www.aparat.com/v/8Kp9T

 

نحوه بارگذاری مطالب توسط مدرس

https://www.aparat.com/v/jN3uJ

 

نحوه ارسال تیکت پشتیبانی

https://www.aparat.com/v/FSCMO

 

نحوه ساخت جلسه مجازی در سمالایو

https://www.aparat.com/v/blyK4

 

نحوه ورود به سامانه سمالایو

https://www.aparat.com/v/pb9VJ

 

آموزش تنظیمات کلاس آنلاین توسط مدرس

https://www.aparat.com/v/on30t

 

سمالایو – نحوه تعامل با دانشجویان و ارائه مطالب در

https://www.aparat.com/v/8WcSJ

 

سمالایو – نحوه تعامل دانشجو در کلاس

https://www.aparat.com/v/vEpz5

 

آموزش تصویری سامانه سمالایو دانشگاه علمی کاربردی

https://www.aparat.com/v/NechM