دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

آشنایی با دانشگاه

مرکز علمی کاربردی گروه کارخانه جات چینی مقصود وابسته به دانشگاه جامع علمی –کاربردی تحت نظارت وزارت علوم-تحقیقات وفناوری از بهمن ماه سال 1390با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و مدیران کارافرین فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آغاز نمود .

اهداف راه اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی در گروه کارخانه جات مقصود

1- آموزش ، تربیت و توانمند سازی نیروی کار آمد در رابطه با اهداف عالیه گروه کارخانه جات مقصود. (کاربردی کردن دانش تربیت نیروی متخصص وکارآفرین)

2- تقویت همکاری و هم افزایی بین دانشگاه و صنعت (با توجه به فضای متفاوت این دو حوزه )

3- هماهنگی و انسجام دانش بین گروه مقصود-مدیریت دانش