دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402
انتخاب واحد تمام ورودی ها
14 الی 20 بهمن ماه 1402
درخواست مهمان
23 بهمن الی 01 اسفند 1402
شروع کلاسها
21 بهمن ماه
پایان کلاسها
25 خرداد 1403