دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

توجه: تکمیل نمودن فرم مربوطه به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.

متقاضیان ثبت نام می بایست فرم ذیل را تکمیل نموده و جهت ثبت نام قطعی مدارک خود را شامل:

  1. شناسنامه
  2. کارت ملی
  3. کارت پایان خدمت
  4. اصل مدرک قبلی
  5. 4قطعه عکس

به واحد آموزش مرکز تحویل نمایند.     تلفن تماس: 35411497-051