دانشگاه جامع علمی کاربردی

استان خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی مقصود

دوره های آموزشی کوتاه مدت

دوره های در حال برگزاری

دوره آموزشی اهداف چینی سخت

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه کارخانجات مقصود دوره آموزشی کوتاه مدت اهداف چینی سخت را جهت آشنایی با مواد اولیه مصرفی، آشنایی با روان سازها و نقش آنها، آشنایی با روش های درجه بندی، آشنایی با عیوب تولید و پخت،...
مشاهده بیشتر

دوره های برگزار شده

مشاهده بیشتر